דירה לדוגמה
עיצבתי להם אותה ובתוך שבועיים מכרו את 2 הבניינים עם 48 דירות
בכל בניין
דירה שהצלם לא רצה לעזוב בסוף היום והצלחה מסחררת במכירות